Gå till innehåll

Överförmyndare

Överförmyndare är en myndighetsfunktion som främst består av att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Om någon behöver stöd av god man eller förvaltare ansvarar kommunens omsorgsverksamhet för att anmälan görs till överförmyndaren.

God man

En god man handlar alltid på uppdrag av den enskilde och kan inte göra något mot dennes vilja. God man kan inte tillsättas utan att den enskilde själv önskar hjälpen. Uppgifter för god man:

  • Bevaka den enskildes rätt
  • Förvalta den enskildes egendom
  • Sörja för den enskildes egendom

Förvaltare

Förvaltaren kan agera utan personens samtycke. Förvaltare är inte som god man beroende av samtycke från den enskilde.

Kontakt

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 00
E-post: overformyndarnamnden@motala.se