Gå till innehåll

Våld i nära relationer

Är du utsatt för våld? ”Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar eller skadar får en person att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något som den vill”.

Ingen ska behöva utstå våld, särskilt inte från någon nära. Våld i nära relation kan drabba vem som helst.

Hör av dig till socialtjänsten i Boxholms kommun eller Kvinnofrid Centrala i Linköping.

Här kan du få:

  • Stödsamtal
  • Hjälp att kontakta polis, sjukvård eller kvinnojou
  • Stöd i att hantera barnens situation
  • Hjälp med ekonomiska frågor

Om det är akut, ring 112 så kommer du direkt till polisen! Vill du göra en anmälan eller ställa frågor når du polisen på 114 14.

Om du vill tala med någon om dina upplevelser eller har frågor, kan du ringa till Kvinnofridslinjen. De har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Om du inte talar svenska eller engelska kan du vända dig till de flerspråkiga kvinnojourerna Terrafem eller Systerjouren Somaya.

Kontakt:

Socialtjänsten i Boxholm

Mottagningen: 076-603 55 62
E-post: socialkontoret@boxholm.se

 

Polisen

114 14, akut 112
www.polisen.se
E-post: napo.mjolby@polisen.se

 

Brottsofferjouren

0142-880 88

 

Kvinnojouren Helga Tranås

0142-156 57
www.kvinnojourenhelga.se
E-post: helga.tranas@roks.se

 

Kvinnojouren Ellinor Linköping

013-13 43 84
www.ellinor.se
E-post: kvinnojouren.linkoping@roks.se

 

Tjejjouren Beata

020-31 53 84
E-post: kontakt@tjejjourenbeata.nu

 

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

 

Kvinnofridslinjen

020-505050
www.kvinnofridslinjen.se

 

Linköping Stadsmission

Våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik
013-26 38 61/62, 0705-44 38 66

 

Mansmottagning

013-20 72 12

 

Kvinnojouren Terrafem

08-643 05 10

 

Systerjouren Somaya

020-81 82 83
E-post: kvinnojour@somaya.se