Gå till innehåll

Social- och myndighetsnämnden

Social- och myndighetsnämnden hanterar myndighetsbeslut inom äldreomsorg, behandling och omsorg, individ- och familjeomsorg samt barn- och utbildningsverksamheten (Ekonomi, mål samt verksamhetsfrågor rörande exempelvis förändringar av befintlig verksamhet eller ny verksamhet, hanteras av kommunstyrelsen).

Ledamöter

Solveig Agnevik (C), ordförande
Monica Karlsson (S), 1:e vice ordförande
Sofia Carlsson (M), 2:e vice ordförande

Linda Fjellborg (S)
Liselotte Karmesten (SD)

Ersättare
Janet Åkesson (S)
Katarina Edvinsson (S)
Evert Andersson (KD)
Åke Karlsson (M)
Hans Carmesten (SD)