Gå till innehåll

Hantering av personuppgifter

När du skickar brev eller e-post till kommunen lagras dina personuppgifter för att Boxholms kommun ska kunna handlägga ditt ärende samt kontakta dig med svar.

Detsamma gäller om du lämnar en synpunkt eller ställer en fråga via kommunens synpunktsformulär, om du lämnar in ett medborgarförslag eller om du ansöker om bygglov, förskoleplats, bostadsanpassning eller liknande.

Här finns svar på vanliga frågor om hur vi hanterar de personuppgifter som registreras om dig i vissa av dina kontakter med oss.