Fakta om kommunen

Befolkning

5 449 invånare (2018-12-31)

Areal

528 km2

Sammanställning statistik SCB

SCB 2018PDF
SCB 2018 EngPDF

Årsredovisningar

2018PDF
2017PDF
2016PDF

2015PDF
2014PDF
2013PDF

Delårsrapporter

2018-08-31PDF
2017-08-31PDF
2016-08-31PDF
2015-08-31PDF
2014-08-31PDF
2013-08-31PDF

Budget

2019PDF
2018PDF
2017PDF
2016PDF
2015PDF
2014PDF

Medborgarundersökning SCB

Hösten 2015PDF