Gå till innehåll

Detaljplaner

Innan nya tomter kan bildas måste det oftast först skapas en detaljplan. Den reglerar vad marken ska användas till för att skapa en så god samhällsekonomi som möjligt, t.ex. om den ska användas för bostäder, handel eller kontor eller något annat. Men också hur gator ska anläggas, vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten, vilken mark som ska vara privat osv.

Detaljplanearbeten

Boxholm 8:1
Helgebo 1:1
Timmerö 2:5
Timmerö 1:27 m.fl.