Gå till innehåll

Telefonnummer i akuta lägen

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

112

112 ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Om du inte upplever att ditt problem är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.


Socialtjänsten

Du kan ringa till Socialkontoret för råd och stöd

  • Tel. 076-603 55 62
  • Vid akuta situationer utanför kontorstid, ring Socialjouren, tel. 013-20 75 26.


Mobila omvårdnadsteamet 010-104 86 39

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till Mobila omvårdnadsteamet. Akutverksamheten är öppen dygnet runt.


Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.


Stödverksamheten för vuxna – om barn


BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym.

BRIS Vuxentelefon – om barn

077-150 50 50

Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal.


Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.


Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.


Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.


Jourhavande präst 112 - fråga efter präst

​När du ringer jourhavande präst får du prata med en präst från Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning att tjänstgöra i jouren. Prästerna har tystnadsplikt. Telefonen är öppen alla dagar 21 - 06.


Jourhavande medmänniska 08-702 16 80

Du som ringer är alltid anonym och jourhavande medmänniska har tystnadsplikt. Telefonen är öppen alla dagar 21 - 06.


UMO - Ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere. 

Umo - Ungdomshälsan i Mjölby.