Gå till innehåll

Missbruk och beroende

Om du vill få hjälp för att du fastnat i ett missbruk kan du gärna ta kontakt med socialtjänsten.

Socialtjänsten ska aktivt se till att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han/hon behöver för att komma ifrån missbruket.

Socialtjänsten har också ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Dessutom ska socialtjänsten genom information och uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om möjligheterna att få hjälp.


Hit kan du vända dig

Individ och familjeomsorgen

Telefonnr: 076-603 55 62
E-post: socialkontoret@boxholm.se

Beroendemottagningen Mjölby

Telefonnr: 010-105 98 06
Måndag - Fredag 08.00-11.30

Besöksadress:
Kungsvägen 69
595 23 Mjölby