Gå till innehåll

Borgerlig vigsel/registrering av partnerskap och begravning

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel genomförs av en vigselförrättare utvald av kommunen eller av tingsrätten. Intyg om hindersprövning söks hos Skatteverket i Mjölby (växel 0771-778 778). Om du önskar en vigselförrättare i kommunen ska intyget lämnas till oss innan vigseln.

Intyget skickas till:
Boxholms kommun
Box 79
590 10 Boxholm

Kontakt
0142-896 30

Mer information om hindersprövning

Borgerlig begravning

Alla har rätt till gravplats via den obligatoriska begravningsavgiften (skatten). Om du inte betalar kyrkoavgift måste du själv ordna en begravningsförrättare. Det kan exempelvis vara en anhörig eller någon som är utsedd av kommunen. Ceremonin har inga religiösa inslag och egna upplägg kan väljas (musik, lokal osv.). Om den avlidna inte har anhöriga som ordnar med ceremonin tar sociala förvaltningen i kommunen hand om detta.

Kontakt
0142-895 22