Gå till innehåll

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård för dig som har hemtjänst

Om du är i behov av sjukvård men inte kan ta dig till vårdcentralen har du rätt till hemsjukvård. Tala med din vårdcentral så hjälper de dig med att få rätt insatser.

Hälso- och sjukvård i vård- och omsorgsboende

Det finns sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut i vård-och omsorgsboendet. Region Östergötland står för läkaransvaret.

Sammanhållen journalföring för säkrare vård

Beräknad start vecka 25, 2018, läs mer.pdf Pdf, 238.2 kB.

Behov av hjälpmedel

Du som bor i vård- och omsorgsboende, samt i eget boende, och behöver mer avancerade hjälpmedel kan kontakta arbetsterapeut och fysioterapeut för bedömning och eventuell utprovning och träning. Enklare hjälpmedel får du bekosta själv.  

Kontakt vardagar kl. 08.00-08.45 på 0142-896 61.

(När du inte längre behöver ditt eventuella hjälpmedel ska det återlämnas till kommunen på Svalan, Söderleden 15, Boxholm, enligt anvisningar på platsen.)

Bostadsanpassning

Om du på grund av ett funktionshinder behöver få den egna bostaden ombyggd eller anpassad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. En förutsättning för att få bidrag är att funktionshindret är bestående. Ett intyg behövs från en arbetsterapeut (0142-896 61), som styrker att åtgärden är nödvändig för att bostaden ska fungera för dig. Information om bostadsanpassningsbidrag lämnas av Plan- och byggverksamheten. Kontaktinformation och blanketter, se vidare länk.

Hemsjukvårdsreform

Hemsjukvårdsreformen kan du läsa om i följande dokument.pdf Pdf, 55.2 kB.


Hit kan du vända dig

Socialtjänsten i Boxholm
Mottagningen telefon: 076-603 55 62
Telefontid: 09.30-11.30 och 13-15

E-post: socialkontoret@boxholm.se