Gå till innehåll

Bygga nytt, ändra eller riva

På den här sidan hittar du bland annat information om bygglov, blanketter och en bygglovsguide.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Håkan Jonsson, samhällsbyggnadschef
Telefon: 0142-895 26
E-post: hakan.jonsson@boxholm.se

Johan Berglund, bygglovshandläggare / byggnadsinspektör
Telefon: 0142-895 39, 072-242 75 90
E-post: johan.berglund@boxholm.se

Marie Jismyr, förvaltningsassistent
Telefon: 070-110 52 84
E-post: marie.jismyr@boxholm.se