Bygga nytt, ändra eller riva

På den här sidan hittar du bland annat information om bygglov, blanketter och en bygglovsguide.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Johan Törnroth, bygglovshandläggare / inspektör
Telefon: 0142-895 39, 072-242 75 90
E-post: johan.tornroth@boxholm.se

Håkan Jonsson, samhällsbyggnadschef
Telefon: 0142-895 26
E-post: hakan.jonsson@boxholm.se

Marie Torvaldsdotter Björkegren, förvaltningsassistent
Telefon: 0142-895 21 
E-post: marie.torvaldsdotter-bjorkegren@boxholm.se