Gå till innehåll

Helhetsteamet

Livet innebär både med- och motgångar, ibland kan vi behöva ta hjälp av någon utomstående.
Helhetsteamet erbjuder råd och stöd för barn, unga och familjer.

Vi erbjuder föräldrastöd, samtalsstöd och familjebehandling till föräldrar och familjer som är i behov av råd och stöd kring sitt barns
välbefinnande.

Alla som jobbar hos oss har tystnadsplikt och den hjälp du får är kostnadsfri. Det vi erbjuder är hjälp till självhjälp, det vill säga att
målet med stödet hela tiden är att familjen ska få förutsättningar att skapa en bra vardag.

Familjer kan få hjälp med exempelvis:

  • Rutiner i hemmet
  • Mat, hygien och sömn
  • Minska bråk i hemmet
  • Skolan
  • Hur man tänker, känner och är mot varandra

Kontakta oss

Elin Trygg, familjebehandlare
070-568 95 33
elin.trygg@boxholm.se

Magnus Thoor, familjebehandlare
072-532 43 63
magnus.thoor@boxholm.se

Besöksadress

Behandling och omsorg
Bjursdalsvägen 15A
595 72 Boxholm