Gå till innehåll

Naturvård

Boxholms kommun har en fantastiskt rik och omväxlande natur. Här är det alltid nära till glittrande sjöar, gröna skogar och blomstrande hagmarker.

Kommunen har en viktig roll i att sköta och värna om dessa värdefulla natur- och friluftsområden. I Boxholms kommun drivs naturvårdsarbetet framförallt av miljönämnden, som sedan 2011 är gemensam för Boxholms och Mjölby kommun. Miljökontoret är den förvaltning som ligger under miljönämnden. Sedan 2005 finns en kommunekolog placerad vid miljökontoret. Kommunekologen ansvarar för kommunens naturvårdsprogram, fungerar som remissinstans i naturvårdsfrågor både internt och externt, samt startar och driver naturvårdsprojekt.

En annan viktig uppgift är också att visa naturen i kommunen genom naturguidningar och spridning av informationsmaterial. Mer information om naturguidningar och boken naturguiden finns på sidan naturguide.

Naturvårdsprogram

Boxholms kommun antog sitt första naturvårdsprogram 2002. Naturvårdsprogrammet utgör ett samlat kunskapsunderlag om kända naturvärden, samt redogör för kommunens mål och ambitioner med naturvården. Det reviderade programmet består av tre delar:

 Naturvårdsprogrammet del 1 – Natur och naturvård.pdf Pdf, 2.9 MB. (utgör bakgrundsbeskrivning och faktaunderlag)

Naturvårdsprogrammet del 2 – Åtgärder.pdf Pdf, 1.6 MB. (beskriver mål och åtgärder för naturvården)

Naturvårdsprogrammet del 3 – Objektkatalogen består av ett digitalt kartmaterial där värdefulla naturområden pekas ut, samt detaljbeskrivningar för respektive område. Bocka för ”Naturplaner” i menyn till vänster så visas alla områden i kartan. Områdesbeskrivningarna kommer du åt genom att klicka på respektive område på kartan.

Läsanvisningar till beskrivningarna.pdf Pdf, 133.3 kB. i objektskatalogen.

Naturvårdsprogrammets del 1 och del 2 finns även att hämta i receptionen i kommunhuset.

Har du kunskap om värdefulla naturmiljöer i kommunen som du vill delge oss? Använd gärna nedanstående blankett för rapportering eller maila motsvarande information till miljökontoret.

Blankett-rapportering värdefull naturmiljö.pdf Pdf, 65.9 kB.

Boxholms kommunfågel

Sedan 2015 är mindre hackspett Boxholms kommunfågel! Kommunfåglar är ett samarbetsprojekt mellan Östergötlands ornitologiska förening och länets kommuner. Syftet är att informera om och öka intresset för minskande och i många fall hotade fågelarter och biologisk mångfald. På sikt är meningen också att genomföra praktiska åtgärder som gynnar fågelarterna. Läs mer om den mindre hackspetten i foldern.pdf Pdf, 502.4 kB.

Inte störa – inte förstöra

Allemansrätten är en unik möjlighet som ger alla människor rätt att vara i naturen. I allemansrätten ingår både rättigheter och
skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för djur och natur samt visa hänsyn till markägare och andra besökare.

Läs mer på naturvårdsverkets hemsida

Läs mer i naturvårdsverkets broschyr (på lätt svenska)

Läs mer i naturvårdsverkets broschyr (mer omfattande)

Kontakt

För mer information om natur och naturvård i kommunen kontakta:

Miljökontoret
010-234 50 00
E-post: miljo@mjolby.se