Gå till innehåll

Miljöfarlig verksamhet

Det finns många företag som klassas som miljöfarlig verksamhet. Företag som använder mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt orsakar utsläpp till mark, luft eller vatten, klassas som miljöfarlig verksamhet. Det kan också handla om andra störningar som påverkar människor eller miljön.

Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Mer information gällande miljöfarlig verksamhet hittar du på Mjölby kommuns webbplats.

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.