Gå till innehåll

Översiktsplan

Översiktsplanen omfattar hela eller avgränsade dela av kommunens geografiska yta och ger riktlinjer för hur mark och vattenområden ska användas på ett långsiktigt hållbart vis och hur olika allmänna intressen ska vägas mot varandra. Översiktsplanen omfattar även en miljökonsekvensbeskrivning.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan enligt plan och bygglagen. Den utgör ett viktigt beslutsunderlag för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen antogs i fullmäktige 2012-09-24.

Översiktsplan.pdf Pdf, 4.9 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning.pdf
Pdf, 331.4 kB.

Kontakt

Håkan Jonsson, Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0142-895 26
E-post: hakan.jonsson@boxholm.se