Gå till innehåll

Adoption

Adoption är ett sätt att bilda familj som betyder att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet kommer ofta från ett annat land och en annan kultur.

Den adopterade får samma rättigheter som ett barn fött i Sverige. Om Du/Ni vill adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från socialnämnden.

En socialsekreterare gör, efter ansökan, en utredning och bedömer om det tilltänkta hemmet är lämpligt att ta emot ett adoptivbarn.

Från 2005-01-01 är det krav på att blivande adoptivföräldrar genomgår en förberedande utbildning om adoption.

Linköpings kommun erbjuder  föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Kontakta familjerätten för mer information. www.linkoping.se

Hit kan du vända dig

Individ och familjeomsorgen
Mottagningen: 076-603 55 62
E-post: socialkontoret@boxholm.se

Länkar

MFoF Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd
FFIA Familjeföreningen för internationell adoption
Barnens Vänner
Adoptionscentrum