Gå till innehåll

Bygglovsansökan

I de expanderbara fälten längst ned på sidan finns information kring vad ansökan för olika åtgärder ska innehålla.

Ritningarna måste vara måttsatta och skalenliga. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Handläggaren beslutar vilket underlag som behövs för att kunna göra en bedömning av ärendet. För eventuella kartor och situationsplaner kontakta Boxholms kommun.

Tillsammans med din bygglovsansökan skickar du in plan- och fasadritningar och en situationsplan. Dessa ska vara i en angiven skala och mått ska vara utsatta. På ritningen ska byggnadsarea och bostadsarea anges. För områden med detaljplan finns angivet vad marken får användas till, hur tomten får bebyggas. För att få reda på vad som gäller för din tomt eller har andra frågor, kontakta samhällsbyggnadskontoret. En tidig kontakt underlättar handläggningen.

När vi bedömer att alla handlingar som behövs har kommit till Samhällsbyggnadsnämnden får du ett mottagningsbevis som talar om att handläggningstiden startar.

När du fått ditt bygglov beviljat måste du även ha ett skriftligt startbesked för att få påbörja åtgärder för byggnationen. Att påbörja föreberedelser för byggnation innan du fått startbeskedet innebär höga sanktionsavgifter.

Vid större byggnationer ska minst ett tillsynsbesök göras av Samhällsbyggnadsnämnden. Ett slutsamråd tillsammans med kontrollansvarig med flera, ska genomföras för att Samhällsbyggnadsnämnden ska kunna ge ett slutbesked. Slutbeskedet innebär att byggnaden får användas.