Gå till innehåll

Årets företag & företagare

Årets företag

Boxholms kommun har ett pris som varje år delas ut till ett företag i kommunen. Alla i kommunen har möjlighet att nominera ett företag till Kommunstyrelsen. Nominering sker under hösten och prisutdelning sker normalt på fullmäktiges sista sammanträde på året (december).

För att kandidera skall årets företag i Boxholm under året antingen ha utökat produktionen på ett påtagligt sätt eller på annat sätt bidragit till utvecklingen av näringslivet i Boxholm eller genom särskilda insatser bidragit till att arbetsmiljön eller den yttre miljön kraftigt förbättrats.

Årets företagare

I samarbete med Företagarna utser Boxholms kommun varje år även en företagare. Företagaren erhåller ett pris för att denna har utmärkt sig särskilt positivt. Prisutdelning sker normalt på våren i fullmäktige (senast i juni).

Förteckning över pristagare "Årets företag & företagare"

Förteckning.pdf Pdf, 27.5 kB.

Kontakt

Fredrik Svaton, Näringslivsansvarig
0142-895 28, 070-298 55 30
E-post: fredrik.svaton@boxholm.se