Gå till innehåll

Familjerådgivning

Familjerådgivning erbjuds par och familjer som befinner sig i samlevnadssvårigheter och vill ha förändring.

Arbetet bygger på frivillighet och utgår från era behov och era önskemål. Fokus i samtalet är det som ni har formulerat som ert problem. Vi formulerar mål tillsammans.

Antal samtal kan variera, oftast är det mellan 3- 5 samtal.

Vi arbetar under sträng sekretess och för inga journaler. Det är möjligt att vara anonym. Vi är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om vi får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

Orsaker till att man söker familjerådgivning kan tex vara att:
• En av parterna vill skiljas
• Det är mycket bråk i familjen
• Otrohet har förekommit
• Våra barn kommer ofta i kläm då vi tycker så olika
• Vi vill hitta tillbaka till kärleken och lusten

Samtalens syfte är att ni ska:
• Kunna lyssna och förstå varandra på ett bättre sätt
• Hitta nya lösningar och finna nya möjligheter
• Ta del av varandras upplevelser av situationen

Familjerådgivarens uppgift är att:
• Se situationen utifrån alla familjemedlemmars perspektiv
• Erbjuda er rådgivning och stöd
• Möjliggöra ett ärligt och respektfullt samtal
• Bidra med kunskap om relationer


Hit kan du vända dig

Lise-Lotte Ginning

Familjeterapeut/Socialpedagog/Leg. psykoterapeut
Tjänstgöring i Mjölby, Boxholm, Vadstena, Ödeshög
E-post: lotta@forumforpsykoterapilotgin.se
www.forumforpsykoterapilotgin.se
Tel nr: 072- 159 67 45

 

Lena Josefsson

Familjeterapeut/Pedagog/Leg. psykoterapeut
Tjänstgöring i Mjölby, Boxholm, Vadstena, Ödeshög
E-post: j-lena@live.se
www.lenajosefsson.se
Tel nr: 073-364 17 14

 

Mottagning & Hur ta kontakt:

• Ni är välkomna till den mottagning som finns i Mjölby alternativt i Motala
• Om ni har önskemål finns möjlighet att komma till vår lokal i Linköping
• Ni ringer eller mejlar den person som finns angiven för respektive kommun

Är vi upptagna så lämna meddelande på telefonsvararen så kontaktar vi Dig/Er snarast.