Gå till innehåll

Vatten och avlopp

Tjänster inom vatten/avlopp, renhållning, ÅVC (Återvinningscentral) tillhandahålls av AB Boxholmsteknik som är ett kommunalt bolag, besök AB Boxholmsteknik.

Information om kommunalt vatten och avlopp.

Information om enskilt vatten och avlopp.

Länkar

Sopor, återvinning samt hantering av avfall, öppettider ÅVC - AB Boxholmsteknik

Lokala trafikföreskrifter (LTF)

Kommunen, länsstyrelsen och polisen har rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter (LTF). LTF är en regel som gäller inom ett speciellt område eller en plats. Lokala trafikföreskrifter märks oftast ut med vägmärken för att visa var och hur bestämmelsen gäller. Exempel på LTF:er är:

  • förbud mot trafik
  • hastighetsbegränsningar
  • parkering och parkeringsförbud

Som trafikant är man skyldig att känna till dessa allmänna trafikföreskrifter. Alla trafikföreskrifter finns i en digital, nationell databas där kommun, gata eller föreskrifter är sökbara på olika sätt. Sök i databasen.