Gå till innehåll

Vad är ett bygglov?

Bygglov är ett skriftligt tillstånd för att bygga nytt, bygga till, sätta upp skylt, göra vissa ändringar med mera. Ligger den tänkta byggnationen i närheten av sjö eller vattendrag kan det behövas strandskyddsdispens. Vid granskning av en bygglovsansökan prövas om åtgärden stämmer överens med gällande detaljplan och med lagreglerna i Plan- och Bygglagen. Alla beviljade lov publiceras i Post- och inrikes tidningar.

Vissa åtgärder kräver endast bygganmälan, exempelvis installation av eldstad, väsentliga ändringar av ventilation- och va-installationer, hiss och åtgärder som påverkar brandskyddet. Om Du ska göra en egen avloppsanläggning eller installera bergvärme, kontakta Miljökontoret i Mjölby kommun, se relaterad information längst ned på sidan. Boxholms kommun samverkar med Mjölby och Ödeshögs kommuner i gemensamt miljökontor och miljönämnd.

För alla ärenden tar vi en avgift enligt gällande taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Håkan Jonsson, samhällsbyggnadschef
Telefon: 0142-895 26
E-post: hakan.jonsson@boxholm.se

Johan Berglund, bygglovshandläggare / byggnadsinspektör
Telefon: 0142-895 39, 072-242 75 90
E-post: johan.berglund@boxholm.se

Marie Jismyr, förvaltningsassistent
Telefon: 070-110 52 84
E-post: marie.jismyr@boxholm.se

Handlingar skickas till

Boxholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 79
595 03 Boxholm