Stipendier och Stiftelser

Boxholms skolors samfond

Utdelning sker årligen till förmån för skolelever från Boxholms kommun. Företrädesvis belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller gjort en speciell insats etc.
Mer information samfond. Pdf, 57.2 kB.

Carl Tryggers stipendiestiftelse

Utdelning två gånger per år stipendier till heltidsstuderande bosatta i Boxholms kommun eller vars föräldrar bor där.
Mer information stipendiestiftelse

Kulturstipendium

Boxholms kommun utdelar en gång per år ett kulturstipendium på 7 000 kr.
Mer information kulturstipendium Pdf, 7.8 kB.
Förteckning pristagare kulturstipendium Pdf, 63.5 kB..

Nomineringar skickas till:
Boxholms kommun
Kultur- och turismnämnden
Box 79
590 10 Boxholm
Alternativt e-post: kommun@boxholm.se

Ungdomskulturstipendium

Boxholms kommun utdelar en gång per år ett ungdomskulturstipendium på 4 000 kr.
Mer information ungdomskulturstipendium Pdf, 7.8 kB.
Förteckning pristagare ungdomskulturstipendium Pdf, 61.8 kB..

Nomineringar skickas till samma adresser som ovan gällande Kulturstipendium.

Sociala samfonden

Utdelning till behövande inom Boxholms kommun. Ansökningar lämnas till IFO.
Mer information samfond. Pdf, 55.2 kB.