Gå till innehåll

Boxholm uppmärksammar

Flera personer sträcker ut sina knytnävar mot varandra i en ring för att symbolisera teamwork.

Boxholms kommun vill att alla ska må bra. Vi arbetar därför aktivt med psykisk hälsa och hur vi tillsammans kan förbygga psykisk ohälsa samt suicid.

Varje månad kommer vi uppmärksamma ett tema kring psykisk hälsa i Boxholms kommuns sociala medier samt kommunens webbplats. Det pågår även mycket arbete i kommunens verksamheter och i samverkan med andra aktörer. Vi arbetar för att minska stigmatisering och att fler vågar berätta samt ta hjälp.

På Boxholms kommuns Facebook och Instagram hittar du mer information om Boxholm uppmärksammar, som bland annat informativa videoklipp med relevanta gäster för varje tema.

I alla kommunens sociala medier heter vi "Boxholms kommun".

I detta arbete behöver vi hjälpas åt, finnas till för varandra och våga fråga samt lyssna på den vi är oroliga för. Vi är alla viktiga.

Boxholms kommun har antagit en östgötsk strategi för suicidprevention som region Östergötland tagit fram.

Teman vi uppmärksammar kring barn och unga:

Teman vi uppmärksammar kring vuxna:

  • Depression och ångest
  • Friskfaktorer
  • HBTQI
  • Jämställdhet och mångfald
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Psykisk hälsa
  • Stopp min kropp
  • Substansbruk
  • Suicidpreventiva månaden
  • Ätstörningar bland vuxna

Kontakt

Louise Hagberg, Uppdrag psykisk hälsa och suicidprevention
Telefon: 0142-896 34, 070-243 02 40
E-post: louise.hagberg@boxholm.se