Gå till innehåll

Parker och grönområden

Skötseln av parker och grönytor omfattar ca 80 000 kvadratmeter. Vi ansvarar för skötseln av blomlådor, häckar, buskar och träd, flaggstänger, parkbänkar.

Gräset klipps under perioden maj-oktober. Vi har som mål att vårstädningen ska vara klar i mitten av maj månad och därefter städas områdena kontinuerligt under sommarperioden.

Kontakt
Gata- och parkavdelningen
Hampus Sunnerstam
E-post: hampus.sunnerstam@boxholm.se

Telefontid: vardagar 10.00-12.00
0142-895 54