Parker och grönområden

Skötseln av parker och grönytor omfattar ca 80 000 kvadratmeter. Vi ansvarar för skötseln av blomlådor, häckar, buskar och träd, flaggstänger, parkbänkar.

Gräset klipps under perioden maj-oktober. Vi har som mål att vårstädningen ska vara klar i mitten av maj månad och därefter städas områdena kontinuerligt under sommarperioden.

Kontakt
Gata- och parkavdelningen
Hampus Sunnerstam
E-post: hampus.sunnerstam@boxholm.se

Telefontid: vardagar 10.00-12.00
0142-895 54