Gå till innehåll

ÄTUP-certifiering

ÄTUP-certifiering för prevention av undernäring hos äldre.

Vi är ÄTUP-certifierade, vilket innebär att personal på kommunens särskilda boenden genomgått ett kunskapslyft som leder till höjd kvalitet kring måltidsupplevelser och förebygger undernäring hos äldre.

Kommunens särskilda boenden är Duvan, Svalan och korttidsboendet Domherren.

Bakgrund, fakta och lagkrav kring undernäring.

Det har länge varit känt att hälften av dem som bor på äldreboenden är undernärda eller löper risk för undernäring, enligt det nationella kvalitetsregistret Senior Alerts mätningar. Undernäring leder till låg livskvalitet, fallolyckor, infektioner och förkortat liv. Sammantaget kostar undernäring samhället dubbelt så mycket som övervikt.

Att arbeta proaktivt med att upptäcka och förebygga undernäring inom vård och omsorg är sedan den 1 november 2022 ett tydligt krav från våra myndigheter i och med den nya författningen HSLF-FS 2022:49.

ÄTUP-certifieringen innebär att alla medarbetare nu har kunskap för att följa den nya författningen.

Bakgrund om ÄTUP

ÄTUP är ett svenskt företag som erbjuder digitala kunskapslyft och certifiering för personal inom vård och omsorg. Visionen är att alla äldre ska ha en bra livskvalitet där undernäring och dess konsekvenser minimeras.

En del av God och nära vård - för starkare seniorer.