Gå till innehåll

Stopp min kropp

Ett barn sitter i en sandlåda och leker med en blå bil.

Det är viktigt att man som vuxen som har kontakt med ett barn eller ung pratar om kroppen och gränser, att vi hjälper barn och unga att våga prata om någon gör något mot deras kropp som de inte gillar eller förstår. Detta gäller även om man upplevt något på nätet.

Barn och unga behöver så tidigt som möjligt bli medvetna om vikten av integritet och att bli medveten om kroppens värde, hur man säger eller visar nej eller ja. Barn behöver känna trygghet och få en känsla för vad som känns bra eller rätt. Detta gäller både när man är liten och när man blir större. Det är viktigt att vuxna visar och vägleder detta för barn och unga samt verkligen visar att de lyssnar, är trygga och modiga om barn vill berätta om något som hänt dem som inte känts bra.

Om barn berättar något som de upplevt är det viktigt att ta detta på allvar och visa att vi bryr oss och tar hjälp. Det är aldrig ett barns eller en ung persons fel om något har hänt. Om ett barn eller ung blivit utsatt på något sätt är det viktigt att du gör en orosanmälan om detta till socialtjänstens mottagningstelefon.

Om du som vuxen runt barn och unga inte känner dig trygg i dessa frågor finns det mycket bra hjälp att få både digitalt samt i kommunen. Om du som barn eller ung känner att du saknar någon att prata med finns det många som vill hjälpa till både i kommunen, inom regionen och digitalt. Tveka inte att söka hjälp, tillsammans gör vi skillnad!

Socialkontorets mottagningstelefonen
Om man vill ansöka eller anmäla oro från socialtjänsten.
Telefon: 076- 603 55 62
Öppet vardagar kontorstid. Akut övrig tid hänvisas till sociala jouren 112.

Helhetsteamet - Socialförvaltningens öppenvård

Elin Trygg, familjebehandlare
Telefon: 070-568 95 33
E-post: elin.trygg@boxholm.se