Gå till innehåll

Cisterner

Cisterner berörs av flera regelverk, dels krav som riktar in sig på spillolja, brandfarlig och explosiv vara samt föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening.

Vid installation av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja ska du informera miljökontoret. Reglerna gäller både för dig som privatperson och för företagare.

Mer information gällande cisterner hittar du på Mjölby kommuns webbplats.

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.