Gå till innehåll

Halkbekämpning

Vid halkbekämpning används tumlat bergkross för att sanda vägarna. Naturgrus används endast i undantagsfall, eftersom det är en viktig naturresurs. Det är endast vid extrem halka ner till 6 minusgrader som vägsalt används på prioriterade vägar. I undantagsfall kan även övriga vägar saltas om det behövs ur trafiksäkerhetssynpunkt. Exempel på extrem halka kan vara barfrost, underkylt regn eller små mängder snö som packas till ett tunt lager is. Dessa riktlinjer för halkbekämpning av kommunala vägar är framtagna med hänsyn till miljö- och trafiksäkerhet.

Kontakt
Gata- och parkavdelningen
Hampus Sunnerstam
E-post: hampus.sunnerstam@boxholm.se

Telefontid: vardagar 10.00-12.00
0142-895 54