Gå till innehåll

Förvaltningar

Boxholms kommun har följande förvaltningar/sektorer.

Barn- och utbildning (Kommunstyrelsen)

Amra Avdispahic, barn- och utbildningschef
Telefon: 0142-896 41
E-post: amra.avdispahic@boxholm.se

Social- och myndighet (Social- och myndighetsnämnden)

Tf Daniel Edvinsson, socialchef
Telefon: 073-049 02 59
Epost: daniel.edvinsson@boxholm.se

Individ- och familjeomsorg (Social- och myndighetsnämnd)

Daniel Edvinsson, IFO-chef
Telefon: 073-049 02 59
E-post: daniel.edvinsson@boxholm.se

Behandling och omsorg (Social- och myndighetsnämnd)

Patrik Lindgren, enhetschef BEOM
Telefon: 0142-895 33
E-post: patrik.lindgren@boxholm.se

Helena Berminge, enhetschef BEOM
Telefon: 0142-895 60
E-post: helena.berminge@boxholm.se

Äldreomsorg (Social- och myndighetsnämnd)

Helen Frid, enhetschef hemtjänst
Telefon: 0142-896 43
E-post: helen.frid@boxholm.se

Helen Rockler-Rickardsson, enhetschef SÄBO
Telefon: 0142-896 52
E-post: helen.rockler-rickardsson@boxholm.se

Jenny Sundelius, enhetschef äldreomsorg
Telefon: 076-138 14 99
E-post: jenny.sundelius@boxholm.se

Gemensam service (Kommunstyrelsen)

Fredrik Svaton, TF Kommundirektör
Telefon: 0142-895 28
E-post: fredrik.svaton@boxholm.se

Räddningstjänsten (Kommunstyrelsen)

Johan Forsgren, räddningschef
Telefon: 0142-854 02
E-post: johan.forsgren@mjolby.se
(Räddningstjänsten är gemensam mellan Boxholms- och Mjölby kommun)

Miljö- och hälsoskydd (Miljönämnden)

Jenny Asp-Andersson, miljöchef
Telefon: 0142-850 24
E-post: jenny.asp.andersson@mjolby.se
(Miljökontoret är gemensamt mellan Boxholms- Ödeshögs och Mjölby kommuner)

Samhällsbyggnad (Samhällsbyggnadsnämnden)

Håkan Jonsson, samhällsbyggnadschef
Telefon: 0142-895 26
E-post: hakan.jonsson@boxholm.se

Kultur och turism (Kultur- och turismnämnden)

Fredrik Svaton, kultur- och turismchef
´Telefon: 0142-895 28
E-post: fredrik.svaton@boxholm.se