Gå till innehåll

Förorenad mark

I Sverige finns cirka 20 000 förorenade byggnader, mark- och vattenområden som behöver saneras från PCB, kvicksilver, andra tungmetaller, impregneringsmedel och oljeföroreningar.

Mer information gällande förorenad mark hittar du på Mjölby kommuns webbplats.

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.