Gå till innehåll

Hälsoskydd för företag och verksamhet

Syftet med hälsoskydd är att förebygga och säkerställa att människor inte blir sjuka eller får besvär av miljön. Det innebär bland annat att människor ska kunna besöka verksamheter och vistas i offentliga lokaler utan att riskera att drabbas av smittor eller olägenheter.

Verksamheter som ska anmälas till miljönämnden:

  • Badanläggning för allmänheten eller bad med många utnyttjande.
  • Lokaler för hygienisk behandling där det finns risk för blodsmitta och annan smitta genom användning av stickande och skärande verktyg. Exempelvis fotvård, tatuering och håltagning.
  • Solarium som allmänheten har tillgång till.
  • Undervisningslokaler, såsom förskola, öppen förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.

Mer information gällande hälsoskydd för företag och verksamhet hittar du på Mjölby kommuns webbplats.

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.