Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll. Anslagstavlan innehåller även kungörelser och tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lagen eller annan författning skall meddelas på anslagstavlan.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2023-09-22, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2023-09-12.pdf Pdf, 74 kB.

Anslaget 2023-09-20, överförmyndarnämndens sammanträde 2023-09-12.pdf Pdf, 122.4 kB.

Anslaget 2023-09-19, kommunfullmäktiges sammanträde 2023-09-11.pdf Pdf, 14 kB.

Anslaget 2023-09-13, kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-09-05.pdf Pdf, 66.8 kB.

Anslaget 2023-09-12, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2023-09-04.pdf Pdf, 60.8 kB.

Anslaget 2023-09-08, miljönämndens sammanträde 2023-08-31.pdf Pdf, 424.6 kB.

Anslaget 2023-08-29, valnämndens samanträde 2023-08-22.pdf Pdf, 68.6 kB.

Anslaget 2023-08-18, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2023-08-15.pdf Pdf, 69.5 kB.

Anslaget 2023-08-22, kommunstyrelsens sammanträde 2023-08-15.pdf Pdf, 198.1 kB.

 

Protokoll

Protokollen kan läsas här.


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2023-09-01, kommunfullmäktiges sammanträde 2023-09-11 (komplett kallelse med underlag).pdf Pdf, 2.1 MB.

Anslaget 2023-09-07 - valärenden - extra ärenden
- Avsägelse ersättare i kommunfullmäktige
- Avsägelse ledamot i styrelsen för AB Boxholmshus
- Val av ledamot i styrelsen för AB Boxholmshus

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns även att läsa i receptionen, Storgatan 20 i Boxholm. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

 

Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.

 

Granskning av detaljplan Timmerö 1:27

Anslaget 2023-09-04, granskning av detaljplan Timmerö 1:27.pdf. Pdf, 10.2 MB.