Sammanträden

Sammanträdesplan 2023

Kommunfullmäktige

6 febr, 6 mars, 17 april, 8 maj, 12 juni, 11 sept, 16 okt, 13 nov, 11 dec


Kommunstyrelsen

17 jan, 14 febr, 21 mars, 18 april, 23 maj, 13 juni, 26 sept, 24 okt, 21 nov

Arbetsutskott: 24 jan, 28 febr, 28 mars, 2 maj, 30 maj, 5 sept, 3 okt, 31 okt, 5 dec


Social- och myndighetsnämnd

16 jan, 13 febr, 20 mars, 17 april, 15 maj, 12 juni, 4 sept, 16 okt, 13 nov, 4 dec


Samhällsbyggnadsnämnden

10 jan, 7 febr, 14 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 15 aug, 12 sept, 10 okt, 7 nov, 12 dec


Kultur- och turismnämnden

15 febr, 19 april, 14 juni, 27 sept, 22 nov


Miljönämnden

26 jan, 16 febr, 30 mars, 27 april, 25 maj, 8 juni, 31 aug, 21 sept, 26 okt, 23 nov, 14 dec