Pågående projekt

Utbyggnad av bredband i Boxholms kommun fortsätter och aktuellt EU-projektområde är Malexander-Åsbo (Projekt: Boxholm fiber 2019-EU). Nedan finner du information om projektet, instruktioner med mera.

Aktuell status:

Så här gör du

Nedan finns instruktion för hur du som fastighetsägare kan ansluta din fastighet till bredband (ifyllbara pdf:er):

Beställning Fiberanslutning (övriga anslutningar, ej projekt).pdf Pdf, 142.3 kB.
Markupplåtelseavtal (övriga anslutningar, ej projekt).pdf Pdf, 117.1 kB.

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning.pdf Pdf, 174 kB.

Skicka Fiberbeställning och Markupplåtelseavtal till:

Kommunalförbundet ITSAM
Fiberutbyggnad
Teknikringen 9
583 30 Linköping

Vanligt förekommande frågor och svar om fiber (FAQ).pdf Pdf, 48.5 kB.

Övrig information: Varför ansluta sin fastighet?, bidrag till byalag, schaktning och anslutning.pdf Pdf, 144.2 kB.

Kontakt

För frågor och ytterligare information, ring Fiberutbyggnad ITSAM 0142-895 70, alternativt e-post: fiber@boxholm.se.

Övrig information om projekt Boxholm fiber 2019-EU


Projekt Boxholm fiber 2019-EU

Boxholms kommun har startat ett projekt för att bygga ut det fiberbaserade bredbandsnätet på landsbygden i området Malexander – Åsbo.

Projektet möjliggörs genom projektstöd via Länsstyrelsen Östergötlands Landsbygdsprogram 2014-2020. Stödet från Landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektets syfte är att bygga ut kommunens befintliga fibernätverk så att alla permanentboende invånare i området Malexander-Åsbo i Boxholms kommun, har möjlighet att ansluta till ett framtidssäkert, öppet och leverantörsoberoende bredband.

Målet för projektet är att ansluta minst 86 procent av hushållen med folkbokförda personer inom det område som är avgränsat för projektet.

Projektet är även en del av regeringens bredbandsstrategi för ett uppkopplat Sverige 2025 och vars viktigaste mål är:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Regeringens definition av målet att "hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband" till 2025 beskrivs så här:

  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
  • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
  • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

EU-Jordbruk och landsbygdsutveckling