Gå till innehåll

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet förbereder ärenden till kommunstyrelsen och hanterar verksamhet som givits i uppdrag av kommunstyrelsen. Vidare hanterar arbetsutskottet även frågor inom barn- och utbildningsverksamheten som inte är myndighetsbeslut.

Ledamöter

Claes Sjökvist (S)
Helena Stålhandske (S)
Gunnar Malgeryd (C)
Åke Sandberg (M)
Michael Stark (SD)

Ersättare

Vakant (S)
Ann-Charlotte Hallén Mård (S)
Evert Andersson (KD)
Christian Wallertz (M)
Hans Karmesten (SD)

Ordförande: Claes Sjökvist (S)
1:e vice ordförande: Helena Stålhandske (S)
2:e vice ordförande: Åke Sandberg (M)