Gå till innehåll

Fritidshem

Kommunen erbjuder plats i fritidshemför barn i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Plats i fritidshem får barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. I vissa fall finns det andra skäl enligt skollagen.

  • Barnet får vistas på fritidshemmet den tid som vårdnadshavarna arbetar eller studerar samt tid för resor till och från arbetet/studieplatsen. 
  • Vid vårdnadshavares semester ska barnet inte vara på fritidshemmet. Vid särskilda skäl kontaktas rektor. 
  • När en vårdnadshavare är sjukskriven får man ha sitt barn på fritidshemmet om behov finns.


Boxholms kommun har även 3 fritidshem, vilka är åldersfördelade på följande sätt:

Vällarens fritidshem med fyra avdelningar
Kaprifolens fritidshem på Stenbockskolan L, förskoleklass - åk 1.
Solrosens fritidshem på Stenbockskolan L, förskoleklass - åk 1.
Gullvivans fritidshem på Dalgårdsgatan 10, för åk 2.
Fritidsklubben på Stenbockskolan MH, för åk 3 och uppåt.
Rinnagårdens fritidshem på Rinnagårdens förskola, förskoleklass och uppåt.
Åsbo fritidshem på Åsbo skola, förskoleklass och uppåt.

Här hittar du mera information om Vällarens fritidshem
Här hittar du mera information om Åsbo fritidshem
Här hittar du mera information om Rinnagårdens fritidshem