Gå till innehåll

Markanvisningar

Markanvisningar för bostäder och verksamheter kan komma till på olika sätt, exempelvis när kommunen vill hitta mark för sina egna verksamheter eller har planer för ny eller befintlig bebyggelse. Då kan kommunen bjuda in till en markanvisning. Om en byggherre lämnar in ett förslag, kan det leda till en direktanvisning. Om en byggherre är intresserad av markanvisning kan byggherren lämna anbud eller delta i markanvisningstävling.

Vad är en markanvisning? Det innebär att ett byggherre har ensamrätt under en viss tid och med vissa villkor, att förhandla med kommunen om att bygga bostäder eller exploatera ett visst markområde kommunen äger.