Gå till innehåll

Mäns våld mot kvinnor

Ett barns hand vilar tryggt mot en vuxen handflata.

I Boxholms kommun styr barnkonventionen vårt arbete kring barn och ungdomar. Vi är barnrättskämpar och gör allt vi kan för att barn och unga ska ha en trygg uppväxt fri från alla former av våld.

Ett viktigt steg för att inga barn eller ungdomar ska utsättas för misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt är att vi måste upptäcka de som är utsatta. Det handlar om att som vuxen våga se och uppfatta tecken på att barn far illa, att våga agera och ge stöd.

Vad är våld?

Våld i familjen är en av de allvarligaste riskerna för barns hälsa och utveckling, i synnerhet om det samtidigt finns andra riskfaktorer. Våld finns ofta i kombination med psykisk ohälsa, missbruk och försummelse. Att stoppa våld mot barn och skydda barn mot våld är ett av de viktigaste målen för folkhälsan.

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får personen att göra någonting mot sin vilja eller att avstå från att göra någonting personen vill.

Forskning visar att mer än 200 000 barn i Sverige lever i hem där det förekommer olika typer av våld. Barn som bevittnar brott löper större risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. Barn som bevittnar våld mellan närstående är ofta själva utsatta för övergrepp. Sedan den 1 juli 2021 är det straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brott i en nära relation. Brottet heter barnfridsbrott och innebär att barnen numera är målsägande i brottmålsprocessen.

För dig som barn och ungdom

Du som barn och ungdom har rätt till en barndom fri från alla former av våld. Du har rätt att känna dig trygg, omhändertagen och att du är bra precis som du är.

I socialtjänstlagen betraktas du som barn och ungdom som bevittnat våld som brottsoffer. Det är enligt lag inte okej att bevittna våld som barn i hemmet eller att själv vara utsatt för någon form av våld. Du är inte ensam om du upplevt våld, men du ska inte behöva ha det på det sättet. Berätta för en vuxen du litar på för att du ska få hjälp. Allt våld mot barn och ungdomar är allvarligt. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att du som barn och ung får det stöd och den hjälp som du behöver. Tveka inte att höra av dig till socialtjänsten om du eller de personer runt dig behöver hjälp. Det finns även mycket hjälp att få på internet. Tveka inte att läsa mer på de sidor vi hänvisar till längre ned på sidan för mer kunskap och information.

För dig som viktig vuxen

Här kommer tips från organisationen Maskrosbarn vad du som vuxen som är orolig för ett barn i din närhet kan göra:

  • Var den som gör något. Utgå inte från att någon med närmare relation till barnet än du själv redan har agerat på situationen. Har någon annan redan reagerat och visat omsorg gör det ingenting.
  • Du behöver inte lösa allt på en gång. Det som ofta gör störst skillnad för barnet är inte att du försöker lösa allt utan att du finns tillgänglig. Att du frågar hur det är och stannar upp och lyssnar på svaret är viktigt för att barnet ska känna sig sett. Om du inte vet vad du ska säga, börja med ett hej.
  • Våga fråga (och fråga igen). Våga fråga hur barnet har det. Får du inget svar direkt, våga fråga igen. Många barn tycker det är svårt att berätta med en gång. Det är också vanligt att barn känner skuld för den vuxnes beteende eller vill skydda genom att inte berätta för utomstående hur det egentligen är hemma.
  • Låt praktisk omsorg bli vardagsmat. Praktiska insatser ska inte underskattas, då många barn tvingas ta för mycket ansvar. Det behöver inte vara så komplicerat. Bjud in ett barn du känner på mellis eller middag, fråga om det behöver skjuts hem från träning, köp några extra tandborstar hem för spontanövernattning och lägg fram rena lånekläder till den som sovit över.

Om ett barn berättar för dig som vuxen att den sett våld eller varit utsatt för våld hemma bör du alltid kontakta socialtjänsten. Om ett barn ska få skydd eller hjälp behöver vi vuxna agera. Du som vuxen är viktig, du kan göra skillnad!

Telefonnummer socialtjänsten
Socialkontorets mottagningstelefon
Om man vill ansöka eller anmäla oro från socialtjänsten.
Telefon: 076- 603 55 62
Öppet vardagar kontorstid. Akut övrig tid hänvisas till sociala jouren 112.

Övergripande samordnare kring Mäns våld mot kvinnor i Boxholms kommun
Sandra Ax, socialsekreterare
Telefon: 0142-896 26
E-post: sandra.ax@boxholm.se

Övriga telefonnummer för stöd

Kvinnofridslinjen - För dig som är utsatt för våld, på olika språk
Telefon: 020-50 50 50

Mansjouren - Samtalsstöd för män om relationer
Telefon: 08-30 30 20

Terrafem Stödtelefon - För kvinnor med utländsk härkomst. Här finns tolk på olika språk
Telefon: 020-52 10 10

Välj att sluta - För dig som utsatt/utsätter någon för våld
Telefon: 020-555 666