Gå till innehåll

Djur som inte är sällskapsdjur

Miljönämnden hanterar de djurhållningsfrågor som regleras i miljöbalken. Det handlar främst om att minska risken för att djurhållning ska påverka människors hälsa negativt. Miljönämnden hanterar även miljöfrågor som exempelvis gödselhantering och avfall. För att hålla vissa slags djur i områden med detaljplan, måste du söka tillstånd hos miljönämnden.

Djur inom detaljplanelagt område

Bor du i en tätort eller i ett område med detaljplan måste du ha tillstånd för att få ha vissa typer av djur.

Det gäller för:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • giftig orm

Det betyder att du behöver söka tillstånd även för minigris, ett fåtal höns och giftiga ormar. Det behövs inte tillstånd för burfåglar, marsvin eller kanin som hålls för sällskap. För övriga typer av djur behöver inget tillstånd sökas i förväg, men tänk på att ordna din djurhållning så att andra inte störs av den. Har du en lantbruksverksamhet gäller andra regler.

Om du ska anordna en gödselvårdsanläggning eller annan upplagsplats för gödsel och den ligger inom område med detaljplan ska du ansöka om tillstånd hos miljönämnden.

Ibland kan du även behöva tillstånd enligt djurskyddslagen, till exempel om du har många djur eller uppfödning. Tillståndet enligt djurskyddslagen söker du hos Länsstyrelsen i Östergötland. Tillstånd enligt djurskyddslagen medför ingen befrielse från att söka tillstånd enligt miljöbalken och vice versa.

Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida för tillstånd för sällskapsdjur och häst

Hur ansöker jag om att ta djur inom detaljplanelagt område?

Så här går det till när du ansöker om tillstånd från miljönämnden:

  1. Du kan välja att använda vår E-tjänst eller fylla i en blankett. Du hittar dem nedan. Om du väljer E-tjänst behövs BankID. Om du väljer att fylla i blanketten, behöver du skriva ut den och skriva under med er namnteckning. Var noga med att fylla i alla relevanta uppgifter. Vi tar ut en timavgift för handläggning av denna ansökan enligt miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen.
  2. Miljökontoret handlägger din ansökan. Om vi behöver kommer vi begära kompletteringar från dig. Behöver du göra kompletteringar ökar handläggningstiden. Miljökontoret kan även komma att göra ett besök på plats.
  3. Du får ett beslut från miljönämnden. Om beslutet går dig emot, kan det överklagas inom tre veckor. Tänk på att du ska ha ett skriftligt tillstånd innan djuren finns på plats.
  4. Du får även ett separat beslut om timavgiften som även går att överklaga. Om avgiftsbeslutet inte överklagas så får du en separat faktura i efterhand.

Djurhållning och lantbruk

Djurhållning inom lantbruk klassas som miljöfarlig verksamhet som regleras enligt miljöbalken. Mer information om anmälan och tillstånd för djurhållande verksamhet, gödselhantering och begravning av häst hittar du under miljökontorets sida om lantbruk.

Djurhållning och lantbrukÖppnas i nytt fönster.

Djurskydd

Enligt beslut av riksdagen har kommunernas ansvar för djurskyddsfrågor flyttats till länsstyrelserna. Det är Länsstyrelsen i Östergötlands län som ansvarar för alla djurskyddsfrågor i Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner.

Anmälningar om vanvård av djur och ansökan om tillstånd till djurhållning ska göras hos länsstyrelsen. Ansökan om tillstånd till djurhållning inom område med detaljplan enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna ska dock fortfarande göras hos miljö- och byggnämnden.

  • Till Länsstyrelsen i Östergötland anmäler du vanvård av djur eller om du misstänker att djur far illa.
  • Till Länsstyrelsen i Östergötland ansöker du om tillstånd för djurhållning om du ska hålla många sällskapsdjur eller driver yrkesmässig verksamhet.
  • Till miljönämnden ansöker du om tillstånd för djurhållning om du bor i detaljplanerat område (om du bor i någon av kommunens orter).

Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida för tillstånd för sällskapsdjur och hästLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilda djur

Via nedanstående länkar finner du mer information om olika djur som ibland upplevs som störande när de kommer för nära människors boendemiljöer. Där kan du läsa om de olika arternas ekologi, vilka skador och störningar som kan förekomma samt vilka förebyggande åtgärder som kan genomföras för att minska problemen.

Djur som stör

Blir du besvärad av en tupp som galer tidigt eller grisar som bökar i en trädgård? Ta i första hand kontakt med ägaren till djuret. Ofta kan ett samtal vara lösningen på problemet. Hjälper inte det kan du kontakta fastighetsägaren, om du bor i flerfamiljshus. Även vilda djur som till exempel rådjur kan uppfattas som störande. Kontakta i första hand fastighetsägaren som kan vidta åtgärder för att minska problemet.

Miljökontoret tar ofta emot klagomål om störande fåglar. Människor blir störda av fågelskrik och fåglar som försvarar sina ungar under häckningsperioden.

Om kontakten inte leder till någon förbättring kan du anmäla ditt klagomål till miljökontoret e-tjänsten du hittar längre ned på sidan.

Mer information om djur som inte är sällskapsdjur hittar du på Mjölby kommuns webbplats.

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.