Gå till innehåll

Sotning

Om sotningen inte sköts kan en okontrollerad brand, så kallad soteld, uppstå väldigt lätt.

Skorstensfejarmästare utför sotning och kontroll av bland annat brandskydd i eldstäder och fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler samt imkanaler.

Sota själv eller överlåta

När Lagen om Skydd Mot Olyckor trädde i kraft gavs möjlighet för enskilda fastighetsägare att sota själva om denne sökt och fått dispens av kommunen. Tillståndet beviljas av räddningschefen i Mjölby kommun.

Du kan få dispens att utföra egensotning eller rengöring om du:

  • har erforderlig kunskap om eldstad för att rengöringen sker på ett brandskyddsbetryggande sätt
  • har fysisk förmåga att arbeta på tak
  • har erforderliga redskap för rengöring
  • följer rengöringsfrister samt dokumenterar rengöring

För att kunna bedöma anläggningens totala brandskydd så kommer brandskyddskontrollen även fortsättningsvis ske regelbundet av kommunens skorstensfejarmästare. Skulle rengöringen anses bristfällig kan dispensen dras in.

Du som sotar själv eller du som anlitat någon annan än kommunens sotare ska skriva sotningsjournal. Sotningsjournalen ska visas upp vid brandskyddskontroll.

Kommunens skorstensfejarmästare

Sotaren i Mjölby/Boxholm AB
Hallevadsgatan 10
595 35 Mjölby
Telefon: 0142-14093
E-post: sotaren@mjolbysot.se

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm

Sedan många år samverkar räddningstjänsterna i Mjölby och Boxholm, det gemensamma namnet är Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm.

Mer information gällande Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm hittar du på Mjölby kommuns webbplats.