Gå till innehåll

Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är viktiga för våra skolors utvecklingsarbete. Om våra verksamheter inte motsvarar dina förväntningar, eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter.

Om du vill lämna ett klagomål eller en synpunkt på någon av våra verksamheter kan du följa dessa steg:

1. Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektor

Prata med rektor om ditt missnöjde. Kontaktuppgifter hittar du på webbsidan för din förskola eller skola.

3. Kontakta huvudmannen

Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal och/eller rektor kan du kontakta huvudmannen. Hit vänder du dig om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt till att lämna klagomål anonymt.

Här lämnar du ditt klagomål

Om du vill lämna en synpunkt och/eller klagomål kan du fylla i webbformuläret som du hittar under rubriken "Lämna dina synpunkter/klagomål".

Har du inte har möjlighet att registrera ditt klagomål digitalt går det bra att skicka det med post till följande adress:

Boxholms kommun
Barn och utbildning
BOX 79
595 03 Boxholm

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

När du fyllt i formuläret och skickat in ditt klagomål får du en mottagningsbekräftelse. En utredning startar sedan omgående och görs skyndsamt. Vår strävan är att du ska få ett beslut i ditt ärende inom fyra veckor från det att vi har mottagit allt underlag som behövs för att kunna fatta ett beslut. När ett beslut har fattats får du ett mejl om detta, där du även får information om hur du gör för att ta del av det. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Behandling av personuppgifter

Observera att alla inkomna uppgifter blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Även personuppgifter kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina synpunkter eller klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen via deras webbplats.