Gå till innehåll

Solceller

Ta tillvara på solens strålar du med. Solenergi kan omvandlas till både värme och elektricitet. Det är en miljövänlig energikälla som kan hjälpa dig att minska dina energikostnader.

Solel med solceller

Det finns i huvudsak två typer av solceller; tunnfilm och kristallina kiselceller. De kristallina delas i sin tur in i monokristallina och polykristallina solceller. För rätt kvalitet, köp CE-märkta solceller och kontrollera att det finns garanti. För att kunna producera nätansluten solel behövs en växelriktare. Den gör om likström till växelström.

Man måste alltid kontakta elnätsägaren för att få ansluta till elnätet. Installationen ska alltid utföras av behörig elinstallatör. Du kan även få skattereduktion under vissa förutsättningar när du säljer din överskottsel.

Har du frågor om solceller? Kontakta energi- och klimatrådgivaren för opartiskt stöd.