Gå till innehåll

Personuppgifter

All information som går att koppla till en specifik individ räknas som en personuppgift. Hur personuppgifter får behandlas anges i GDPR, som är till för att skydda den personliga integriteten.

Skolan behandlar på olika sätt elevernas personuppgifter i databaser, register och IT-system. Det är nödvändigt för att såväl myndighetsutövning (tex betyg), pedagogisk administration (tex närvaro) och pedagogik (tex GAFE) ska fungera. Detta är tillåtet enligt GDPR.

Skolans personal får utbildning om GDPR och vilka riktlinjer som gäller när vi behandlar personuppgifter.

För att skolan ska kunna använda olika molntjänster krävs att en del information om användare lämnas över till molntjänstleverantören. Detta regleras i ett biträdesavtal, som anger vilka uppgifter som lämnas ut, var de lagras och hur länge uppgifterna sparas.

Boxholms kommun har ett biträdesavtal med Google för att kunna skapa användarkonton och en skolorganisation i vår GAFE-domän @edu.boxholm.se. Vi har även biträdesavtal med IST för att hantera individuella utvecklingsplaner (IUP), skriftliga omdömen och kunskapskrav och Nova Software (Skola24) för att hantera frånvaro.

För detta ändamål lämnas uppgifter om användarnas namn, personnummer samt klass/grupptillhörighet ut från vår elevdatabas IST Admin. Dessa personuppgifter lämnas inte vidare till annan part utan har som enda syfte att skapa användarkonton och en organisationsstruktur på grupp- och klassnivå för skolorna.

När en elev slutar skolan eller flyttar från kommunen avslutas GAFE/@edu.boxholm.se-kontot och både personuppgifter och sparat arbetsmaterial raderas.

Om du som elev vill ha kvar skolarbete, bilder, filmer eller annat som finns sparat inom ramen för ditt @edu.boxholm.se-konto måste du själv flytta över detta till ett privat konto innan du slutar!.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter.