Gå till innehåll

Rehabilitering

Rehabilitering bedrivs genom korttidsvård, som är en av kommunens biståndsformer. Insatser gällande rehabilitering kan exempelvis vara träning, planering, rådgivning, hjälpmedel och anpassningar.

Placeringen är på Bjursdalen och vistelsens längd beslutas av biståndshandläggare i kommunen.

Vistelsetiden vid korttidsvård är tänkt att tidsbegränsas till 2-3 veckor. Vistelsen har ett definierat och fastställt mål.

Läs mer.pdf Pdf, 51.8 kB.


Hit kan du vända dig

Besöksadress (Korttids/Rehabavdelning):
Bjursdalsvägen 3
595 72 Boxholm
0142-896 55

Socialtjänsten i Boxholm
Mottagningen telefon: 076-603 55 62
Telefontid: 09.30-11.30 och 13-15

E-post: socialkontoret@boxholm.se