Gå till innehåll

Kommun och politik

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och riksdagens motsvarighet i kommunen. Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regering.

Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor, finns det även nämnder och utskott för olika specialområden. Till varje nämnd och utskott hör i regel också en verksamhetsorganisation.