Gå till innehåll

Chromebook

Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. Som en del i denna strävan erbjuds därför alla elever i årskurs 4-9 från och med höstterminen 2018 en personlig chromebook.

Boxholms kommun satsar på att utbilda eleverna för nutidens och framtidens arbetsmarknad, där datorer och IT är naturliga arbetsredskap. Varje elev i skolår 7-9 blev utrustad med en bärbar dator till höstlovet 2010.

Stenbockskolan datorsatsning innebär bland annat att:

  • alla elever får samma möjligheter
  • eleverna lär sig att arbeta med datorn som ett naturligt arbetsredskap precis som i arbetslivet
  • undervisningen kan utgå från dagsaktuell information
  • elevernas skrivande utvecklas
  • möjligheterna till IT stöd ökar
  • öka elevernas lust att "lära"

Kommunen leasar chromebooks. Eleverna har chromebooks till låns och har möjlighet att köpa ut den till rådande marknadsvärde när de slutar årskurs 9.