Gå till innehåll

Internationellt samarbete

Vänortsavtal har upprättats mellan:

Boxholms kommun och Plunge kommun i Litauen.

Syftet med vänortsavtalet är:

  • Att stödja vänskap och förståelse mellan de två kommunerna.
  • Att stimulera utbyte av kunskaper och erfarenheter samt visa på "goda exempel" inom kommunal ledning och utveckling.
  • Att stimulera och stödja aktiviteter som kan skapa kontakter och möten mellan personer på lokal nivå "gräsrotsnivå" i Boxholm och Plunge.
  • Att ge gemene man från båda kommunerna möjlighet till utbyte av kunskap och erfarenhet inom olika områden i syfte att stödja hållbar utveckling inom de två kommunerna.
  • Att särskilt fokusera på att stärka viktiga nyckelgrupper: kvinnor, barn och ungdomar.

Mer information vänortsavtal Plunge.pdf Pdf, 9.5 kB.
Läs gärna redovisningen gällande Plunge om ett samarbetsprojekt.pdf Pdf, 759.6 kB.

Boxholms kommun och Quickborn i Tyskland.

Syftet med vänortsavtalet är:
Att mellan Boxholms kommun och Staden Quickborn skapa ett väl utvecklat vänortsutbyte. För att utveckla förbindelserna mellan de båda kommunerna sker ett utbyte på kommunernas förvaltningsnivå genom studiebesök eller liknande. Boxholms lucia genomför även besök i Quickborn.

Mer information vänortsavtal Quickborn.pdf Pdf, 8.2 kB.