Gå till innehåll

Servering- och alkoholtillstånd

Försäljning eller servering av drycker, vin och starköl får endast ske om tillstånd har meddelats. Boxholms kommun samarbetar i dessa ärenden med Motala kommun.

Boxholms kommun tar emot ansökan och betalning samt diarieför ärendet. Betalning sker i förskott och handläggningen påbörjas inte innan betalning inkommit. Betalning görs till bankgiro nr: 131-8047.

Ansökan skickas till: Boxholms kommun, Box 79, 595 03 Boxholm

Ärendet handläggs och utreds sedan av Motala kommun och slutligen fattar Boxholms kommun (sociala utskottet) beslut i ärendet. Kommunen är skyldig att göra tillsyn i av alkohol- och serveringstillstånd enligt Alkohollagen. Dessa tillsyner sköts att Motala kommun. För tillsynen tar kommunen ut en tillsynsavgift. Kommunen tar även ut en avgift för att bevilja alkohol- och serveringstillstånd. Avgifterna beror bl annat på vilken typ av tillstånd som beviljas och vilken omsättning som alkoholserveringen genererar. När du ansöker om serveringstillstånd bedöms:

 • Din kunskap om alkohollagstiftningen- kunskapsprov.
 • Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett prov för att visa att hen har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Kunskapsprov måste göras för alla olika tillstånd.
 • Din lämplighet (brottslighet/skulder/ekonomi med mera)
 • Lokalens lämplighet (kök/läge)
 • Risk för störningar (boende/ordning/trafik med mera)

Med serveringstillstånd menas varje form av alkoholservering mot ersättning. Som ersättning räknas också de fall då alkoholdrycker ingår i annan avgift, till exempel entréavgift.

Följande tillstånd kan beviljas

 • Året runt eller årligen till allmänheten (restauranger)
 • Året runt eller årligen till slutna sällskap (festvåningar och klubblokaler)
 • Tillfälligt till allmänheten (festivaler, konserter och liknande)
 • Tillfälligt till slutet sällskap (personalfester, bröllop och liknande)
 • Pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé under paus)
 • Trafikservering (servering på tåg, flyg, båt i trafik)