Gå till innehåll

Bostadsanpassningsbidrag

Enskild person som äger eller hyr sin bostad har rätt att söka bostadsanpassningsbidrag. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv i eget boende.

För att få bostadsanpassningsbidrag ska du ha en bestående funktionsnedsättning och därför behöva göra en ändring av din permanenta bostad. Bidrag kan bara lämnas för bostadens fasta funktioner, in- och utvändigt, t ex bredare dörr, stödhandtag, räcken, åtgärda duschplats och ramper utvändigt istället för trappa.

Så här söker du bidraget

Kontakta kommunens arbetsterapeut (tel. 0142-896 61, vardagar 08.00-08.45). Arbetsterapeuten kommer hem till dig och skriver sedan ett intyg om dina behov för att kunna leva och bo i din bostad.  Intyget och en ansökan om bostadsbidrag skickas till Boxholms kommun. Kommunen hjälper dig att fylla i ansökan om det behövs. Du blir sedan kontaktad av en handläggare från kommunen.

Anvisningar för bostadsanpassning.pdf Pdf, 55.6 kB.
Ansökningsblankett för bostadsanpassning (ifyllbar pdf) Pdf, 656.3 kB.