Gå till innehåll

Värmepump

Värmepumpar är ett effektivt sätt att minska både kostnad och energiförbrukning för uppvärmning. Samtidigt som du bidrar till minskad belastning på miljön.

Fastighetsägare är skyldiga att anmäla installationer av värmepump för berg, ytjord eller ytvatten. Anmälan ska lämnas in till miljökontoret senast 6 veckor innan installationen påbörjas. Installation av luftvärmepump behöver inte anmälas.

Innan du skickar in din anmälan, kontrollera att din anmälan är komplett. Det kommer ta längre tid innan du får ditt beslut om anmälan är ofullständig. Du bör avvakta ett skriftligt beslut från miljönämnden innan arbetet med installation av värmepumpen påbörjas.

På Mjölby kommuns webbplats hittar du mer information gällande värmepump och hur du anmäler din installation.

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.